OLKUSZ  
     

Strona główna

Wprowadzenie

Zadania

Proces

Kryteria oceny

Ewaluacja

¬ródła

¬RÓDŁA     Poniższe linki pomog± Wam odszukać potrzebne informacje i zdjęcia, które wykorzystacie przy opracowaniu prezentacji.

PAMIĘTAJCIE O PRZESTRZEGANIU PRAW AUTORSKICH !!!
     Kopiuj±c tekst lub zdjęcie, upewnijcie się, czy to jest dopuszczalne i nie narusza prawa autorskiego. Koniecznie umie¶ć nazwisko autora i link do strony, z której korzystacie. W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci, kontaktujcie się z nauczycielem.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Olkusz
https://www.przeglad.olkuski.pl/
http://olkusz.naszemiasto.pl/