OLKUSZ  
     

Strona główna

Wprowadzenie

Zadania

Proces

Kryteria oceny

Ewaluacja

Źródła

PROCES

 1. Wybierzcie lidera zespołu odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy i kontakty z nauczycielem.
 2. Waszym zadaniem jest zgromadzić jak najwięcej informacji na poniższe tematy:
  • położenie geograficzne Olkusza - opis, wskazanie na mapie Polski oraz mapie województwa małopolskiego
  • objaśnienie pochodzenia nazwy miasta
  • historia i zabytki Olkusza
  • atrakcje turystyczno - rekreacyjne Olkusza i najbliższej okolicy
  • dzień dzisiejszy w mieście
   • ludzie
   • edukacja
   • zatrudnienie
   • wypoczynek, miejsca noclegowe, gastronomia
   • i inne
 3. Szukajcie informacji i zdjęć w Internecie, możecie korzystać z zamieszczonych w zakładce "Źródła" linków.
 4. Oprócz zasobów Internetowych warto także skorzystać z książek, albumów, przewodników i map
Postarajcie się przygotować:
 • mapki
 • opis krajobrazu i przyrody
 • zdjęcia
 • ciekawostki historyczne, legendy
 • możliwości turystyczne
 • inne atrakcje
Zdobyte materiały umieśćcie w prezentacji multimedialnej wykonanej w Power Poincie ( maksymalnie 30 slajdów)) i zapisanej na płycie CD. Postarajcie się, żeby Wasze slajdy były wypełnione barwnymi zdjęciami, co wzbogaci Wasz pokaz.

PAMIĘTAJCIE O PRZESTRZEGANIU PRAW AUTORSKICH !!!