OLKUSZ  
     

Strona główna

Wprowadzenie

Zadania

Proces

Kryteria oceny

Ewaluacja

Źródła

KRYTERIA OCENY

     W tabelce poniżej podane są szczegółowe kryteria oceniania.

  0 - 5 punktów 6 - 10 punktów 11 - 15 punktów 16 - 20 punktów
Opracowanie tematu Bardzo mało informacji Istotne informacje,
umieszczone w sposób chaotyczny
Dużo informacji,
które tworzą
logiczną całość,
pojawiają się
drobne błędy
Wszystkie istotne informacje, praca bezbłędna
Estetyka pracy (jakość prezentacji) Mało ciekawa,
z drobnymi błędami
Wykonana
w sposób poprawny
Wykonana w sposób staranny
i pomysłowy
Wykonana bardzo dobrze, wykorzystano wszystkie możliwości programu