"mPotęga" w naszej szkole!Nasza szkoła zakwalifikowała się do realizaji projektu pod nazwą "Matematyczna karawana na Pustyni Błędowskiej" w ramach programu "mPotęga".
A co piszą sami organizatorzy na temat programu?

     "mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.
     Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób.
     U podstaw "mPotęgi" leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb.
     Granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł przyznawane są w dwóch kategoriach: o dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych. o dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
     W pierwszej i drugiej edycji programu wsparliśmy grantami 94 szkoły i organizacje pozarządowe. Prowadzone przez nie projekty dotarły do blisko 16 tys. uczniów i rodziców".Działania w ramach tego przedsięwzięcia będą podejmowane od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.


Rowerowa wyprawa na Pustynię Błędowską


Festiwal Nauki Małego Człowieka


Byliśmy w Firmie Transportowej w Ryczówku


Wycieczka do Krakowa


Konkurs plastyczny i komputerowy


Ile waży Pustynia Błędowska?